Proiecte de Cercetare si Colaborare cu Institute de Cercetare si Institutii de Invatamant Superior

1. ERANET-INCOMERA-CLIENT-DR, Eco-nanotehnologie integrată pentru îndepărtarea coloranților din apele reziduale, Partener
Contract 12 / 2017-05-02
Tip proiect Proiecte ERANET
An competiţie 2015
Plan Naţional PNCDI II
Titlu proiect (română) Eco-nanotehnologie integrată pentru îndepărtarea coloranților din apele reziduale
Titlu proiect (engleză) Clean Integrated Nanotechnology for Dyes Removal from Wastewaters
Director proiect Maria Mihaly
Instituţie coordonatoare UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Website proiect
Data începerii 02/05/2017
Data încheierii 31/12/2018
Valoare totală proiect 1.293.750,00
Finanţare de la bugetul de stat 1.125.000,00
Cofinanţare 168.750,00
Consorţiu:
• Coordonator (CO): UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
• Partener (P1): EDAS-EXIM SRL
2. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0177, Tratarea apelor reziduale prin procedee de floculare-oxidare mediate de floculanți şi catalizatori derivați din nămol roşu, Partener
Contract 78 / 2014-07-01
Tip proiect Joint Applied Research Projects – PCCA 2013 – call
An competiţie 2013
Plan Naţional PNCDI II
Titlu proiect (română) Tratarea apelor reziduale prin procedee de floculare-oxidare mediate de floculanți şi catalizatori derivați din nămol roşu
Titlu proiect (engleză) Wastewaters treatment through flocculation- oxidation processes mediated by red mud derived flocculants and catalysts
Director proiect Rodica Zavoianu
Instituţie coordonatoare UNIVERSITATEA BUCURESTI
Website proiect http://www.unibuc.ro/depts/chimie/chimie_organica_biochimie_si_cataliza/PROIECTE-DE-CERCETARE/pn-ii-pt-pccaPN-II-PT-PCCA-2013-4-0177-2013-4-01770/
Data începerii 01/07/2014
Data încheierii 30/09/2017
Valoare totală proiect 1.437.500,00
Finanţare de la bugetul de stat 1.250.000,00
Cofinanţare 187.500,00
Consorţiu:
• Coordonator (CO): UNIVERSITATEA BUCURESTI
• Partener (P1): Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti
• Partener (P2): INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE – IMNR
• Partener (P3): INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI – INFLPR RA
• Partener (P4): EDAS-EXIM SRL
3. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0726, Sistem inovativ integrat Materiale - Tehnologie - Echipament pentru procese simultane de fotocataliza si adsorbtie aplicate in epurarea sustenabila a apelor uzate (Sim-PhotoAd), Partener
Contract 217 / 2014-07-01
Tip proiect Joint Applied Research Projects – PCCA 2013 – call
An competiţie 2013
Plan Naţional PNCDI II
Titlu proiect (română) Sistem inovativ integrat Materiale – Tehnologie – Echipament pentru procese simultane de fotocataliza si adsorbtie aplicate in epurarea sustenabila a apelor uzate
Titlu proiect (engleză) Innovative Integrated Materials – Technology – Equipment System for simultaneous photocatalysis and adsorption applied in sustainable wastewater treatment
Director proiect Maria VISA
Instituţie coordonatoare UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Website proiect http://www.unitbv.ro/simphotoad
Data începerii 01/07/2014
Data încheierii 30/09/2017
Valoare totală proiect 1.150.000,00
Finanţare de la bugetul de stat 1.000.000,00
Cofinanţare 150.000,00
Consorţiu:
• Coordonator (CO): UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
• Partener (P1): UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
• Partener (P2): EDAS-EXIM SRL