Statii de Epurare si Tratare

Statii de Epurare si Tratare Apa

Apa uzată
Echipa noastră este specializata în oferirea unor soluții sustenabile și economice pentru tratarea apelor uzate municipale sau care provin din surse industriale (industria chimica, farmaceutica, alimentara, etc.). Proiectam și executam stații de epurare cu etape de tratare convenționale sau bazate pe tehnologia SBR sau MBR. Oferim consultanta tehnica pentru punerea în funcțiune și pentru încadrarea efluentului în limitele NTPA 001.

Servicii oferite:
Consultantă în alegerea unei soluții / tip de statie de epurare
• Proiectare de specialitate
• Management de proiect
• Proiectare de tehnologie
• Proiectare de detaliu
• Montaj, punere în funcțiune și asistenta tehnica
• Automatizare
• SCADA
• Transport
• Monitorizarea parametrilor
• Training pentru operare
• Service și mentenanță
• Piese de schimb (pentru echipamentele montate).

Apa potabila
Furnizam produse și soluții pentru potabilizarea apei pentru aplicații industriale, municipale, rezidențiale sau turism/HORECA. Configuram stații de tratare apa în funcție de indicatorii chimici și bacteriologici ai apei de alimentare și de volumul de apa potabila necesar zilnic.

Oferim soluții la cheie sau execuție după proiectul clientului, atât pentru reabilitare/modernizare cât și pentru construcții noi de stații de apa uzata și stații de potabilizare. EDAS oferă tratamentul complet al apei, indiferent de sursa acesteia!”